Fundusze unijne

W ramach funduszy unijnych w Zespole Szkół Elektronicznych przeprowadzono 6 edycji programu “Zawodowe horyzonty”. Projekty współfinansowane z Europejskiego funduszu Społecznego realizowało Miasto Bydgoszcz.  Łącznie wzięło w nim udział ok 900 uczniów.

Realizowano zajęcia wyrównawcze i dodatkowe z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z zakresu programowania aplikacji sieciowych. Dzięki zdobytych w nim doświadczeniom w szkole powstała Akademia Cisco

Szczególną formą działalności były również praktyki uczniowskie, dzięki którym uczestnicy mogli pogłębić wiedzę zawodową w zakładach pracy regionu.


Kolejnym realizowanym  już samodzielnie przez szkołę projektem był “Staż pierwszym doświadczeniem zawodowym” W trzech edycjach wzięło w nim udział 83 uczniów. Staże współfinansowane  z Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwiły uczestnikom rozwój kompetencji zawodowych w ramach opłacanych staży. Uczniowie 4 tygodnie wakacji poświęcili na naukę, a na pozostały czas mogli wydać zarobione pieniądze.


 

Ze środków  EFS skorzystali również nauczyciele. Do nich adresowany był projekt “Nauczyciel zawodu w praktyce”. Szesnastu nauczycieli przedmiotów zawodowych spędziło 2 tygodnie w zakładach pracy, gdzie pod okiem pracowników firm zapoznawali się z nowoczesnymi technologiami. Zaowocowało to nie tylko zdobytą wiedzą i umiejętnościami, ale również nawiązaniem stałych i owocnych kontaktów z pracodawcami.