670 lat bydgoszczy

JUBILEUSZ 50-lecia

Drodzy Absolwenci

Wszystkich absolwentów, którzy zadeklarowali udział w obchodach Jubileuszu 50-lecia Technikum Elektronicznego i dokonali wpłaty na konto szkoły informujemy, że zaproszenia na koncert  jubileuszowy w Filharmonii Pomorskiej oraz bal absolwentów w hotelu City można odbierać w kancelarii Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Karłowicza 20 od 3.10.2018r. do 18.10.2018r. w godz. 8.00 – 15.00.

 

Dla osób, które nie odbiorą zaproszeń w szkole będzie możliwość  odbioru przed koncertem w Filharmonii Pomorskiej lub w czasie drzwi otwartych w Elektroniku.

Informujemy, że w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań wynikających z organizacji jubileuszu nie ma już możliwości zwrotu wpłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.


 

ZE WZGLĘDU NA PRZEKROCZENIE  LIMITU MIEJSC DOSTĘPNYCH W HOTELU CITY NA BAL ABSOLWENTA I W FILHARMONII POMORSKIEJ Z CHWILĄ OBECNĄ ZAMYKAMY MOŻLIWOŚĆ ZAPISU I WPŁAT.


Rok 2018 to data szczególna dla całej społeczności ”Elektronika”. Nasza szkoła ,od dawna postrzegana jako placówka młoda i nowoczesna, ma już wieloletnią tradycję. Jubileusz pięćdziesięciolecia zbiega się z ogłoszonym przez Radę Miasta Bydgoszczy rokiem Dziedzictwa Przemysłowego.

Technikum zostało powołane w wyniku zapotrzebowania na młodą kadrę techniczną z branży elektronicznej, w której absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie. Przez pięćdziesiąt lat szkoła współpracowała z regionalnym środowiskiem przemysłowym, z powodzeniem starając się dostosować ofertę kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Elektronicznych nadążała za postępem technologicznym w nieustannie zmieniającej się dziedzinie, jaką jest elektronika.  Szkoła zawsze cieszyła się dużym uznaniem uczniów, rodziców i władz  oświatowych,  a ostatnie lata egzaminów zewnętrznych wykazały, że jest jedną z najlepszych w Polsce.  Jej działalność stała się istotnym elementem dziedzictwa przemysłowego naszego miasta, regionu i kraju.

W tym ważnym okresie pragniemy zaprosić Was, którzy tę szkołę ukończyliście, rozsławiacie i wspieracie, do wspólnego świętowania.

 

Informujemy, że obchody 50-lecia Technikum Elektronicznego odbędą się w sobotę 20 października 2018 r.

Program obchodów:

10.00 –  Msza św.  koncelebrowana przez księdza proboszcza parafii Św. Wincentego a Paulo Mieczysława Kozłowskiego

11.30 – Uroczysty koncert jubileuszowy w Filharmonii Pomorskiej

13.30 – 16.30 – Drzwi otwarte w szkole (spotkanie absolwentów, nauczycieli i pracowników w salach lekcyjnych)

20.00 – Bal absolwenta w salach hotelu CITY

 

 

Już dzisiaj cieszymy się na to święto szkoły i serdecznie zapraszamy