O nas |
670 lat bydgoszczy

O nas

Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

  • 85-092 Bydgoszcz, ul. Mieczysława Karłowicza 20
  • /faks 52 341 44 44 w.500
  • zse.bydgoszcz.pl
  • e-mail: zse@zse.bydgoszcz.pl
  • Dyrektor: Roman Wojciechowski

 

Nauczyciele

 

Ogólna liczba uczniów w 2015/16 w ZSE: 855 ( w Technikum – 840 ).

W szkole uczniowie korzystają z nowoczesnych pracowni zawodowych i laboratoriów, przystosowanych do przeprowadzania egzaminów w wybranych kwalifikacjach, jak również sal dydaktycznych wyposażonych w sprzęt audiowizualny: rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, laptopy, telewizory. Szkoła posiada również salę gimnastyczną, siłownię, boiska sportowe, multimedialną bibliotekę oraz internat. Od ponad 25 lat w „Elektroniku” działa szkolna telewizja AjPi TV.

 

W ciągu swojej 47-letniej działalności Zespół Szkól Elektronicznych odnosił i odnosi sukcesy na wielu płaszczyznach, co dowodzi najwyższej jakości edukacji. Łączy w piękny sposób tradycję z przyszłością. Szkoła ta jest niekwestionowanym liderem w regionie.

Z historią szkoły nierozerwalnie związana jest jej największa chluba- Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Od roku 1969 r. zespól bierze udział w licznych przeglądach, festiwalach i konkursach orkiestr dętych, gdzie zdobywa nagrody i wyróżnienia, w tym I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych. Od 2006 roku orkiestra współpracuje z Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W bieżącym roku uzyskała tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej.

 

Dzięki wysokim wynikom osiąganym przez uczniów ZSE na egzaminach zewnętrznych, szkoła współpracuje z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi w procesie standaryzacji zadań egzaminacyjnych we wszystkich uczonych w szkole zawodach i przedmiotach maturalnych.

Placówka prowadzi efektywną współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, firmami                          i organizacjami zawodowymi. Dzięki tym kontaktom nasi uczniowie odbywają ciekawe zajęcia specjalizacyjne i praktyki, a nawet płatne wakacyjne staże. W ten sposób po ukończeniu szkoły szybciej znajdują swoje miejsce na rynku pracy.

  • Sukcesy:

Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy od 5 lat znajduje sie w czołówce Rankingu Techników zajmując kolejno V, IV, III, IV, III miejsce i utrzymując prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły”.

Szkoła osiąga wiele sukcesów w Olimpiadach i Konkursach. W roku 2013/14 dwóch uczniów zdobyło tytuł laureata w Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, jeden uczeń został laureatem w konkursie “Euroelektra” oraz jeden uczeń uzyskał tytuł finalisty                       w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej.

Corocznie dobrze wypadają egzaminy zawodowe, czego potwierdzeniem jest IV miejsce             w kraju i I miejsce w województwie kujawsko-pomorskim w Rankingu Egzaminów Zawodowych 2015.

Bardzo dobrze wypadają egzaminy maturalne. Technikum Elektroniczne jest notowane na III miejscu w kraju i I miejscu w woj. kujawsko-pomorskim w Rankingu Maturalnym 2015.

Szkoła osiąga wysokie wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej

(przedmioty humanistyczne + 4,5; matura+110, przedmioty matematyczno-przyrodnicze +11 ; matura +125).

Zajęcia dodatkowe:

Uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych korzystają z szerokiej gamy zajęć dodatkowych np. SKS, Szkolna Orkiestra Dęta, Szkolne Studio Telewizyjne, zajęcia z Akademii CISCO. W szkole realizowane są programy współfinansowanego ze środków EFS w ramach projektu „Zawodowe Horyzonty”.