670 lat bydgoszczy

Podręczniki 2017/18

Podręczniki na rok szkolny 2017/18

Technikum Elektroniczne

technik elektronik – klasa 1

technik elektronik Iqor – klasa 1        technik teleinformatyk – klasa 1               technik informatyk – klasa 1

technik elektronik + Iqor – klasa 2    technik teleinformatyk – klasa 2              technik informatyk – klasa 2

technik elektronik – klasa 3                technik teleinformatyk – klasa 3               technik informatyk – klasa 3

technik elektronik – klasa 4                technik teleinformatyk – klasa 4               technik informatyk – klasa 4

Branżowa Szkoła I stopnia Elektroniczna

elektronik – klasa 1

Wypożyczanie podręczników w ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+”

W ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” można, podobnie jak w ubiegłych latach, skorzystać z możliwości wypożyczenia podręczników. W tym celu należy:
1. Wypełnić wniosek przez rodzica (opiekuna prawnego)/ pełnoletniego ucznia (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły).
2. Do wniosku należy dołączyć:
– listę podręczników, o użyczenie których wnioskuje rodzic / uczeń,
– ksero Bydgoskiej Karty Rodzinnej.
3. Uczniowie ZSE proszeni są o składanie wniosków do 22 czerwca 2017 r. w bibliotece, natomiast uczniowie nowo przyjęci do ZSE do 31 lipca 2017 r. w sekretariacie szkoły.
4. Wypożyczenie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” nie obejmuje uczniów, którzy korzystają z programu rządowego „Wyprawka szkolna”.                                                                                                                                 5. Wypożyczania podręczników w ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” uwzględnia podręczniki natomiast nie ćwiczenia.
6. Podręczniki będą wypożyczane uczniom po podpisaniu przez rodzica umowy o ich użyczenie na początku roku szkolnego 2016/17

Uczniowie, którzy będą mieli egzamin poprawkowy mogą korzystać z podręczników przez okres wakacji po zgłoszeniu informacji w bibliotece, a wniosek o wypożyczenie podręczników na kolejny rok szkolny powinni złożyć do 2 września 2017 r.