670 lat bydgoszczy

Podręczniki 2016/17

Podręczniki na rok szkolny 2016/17

technik elektronik – klasa 1           technik teleinformatyk – klasa 1           technik informatyk – klasa 1

technik elektronik – klasa 2           technik teleinformatyk – klasa 2          technik informatyk – klasa 2

technik elektronik – klasa 3           technik teleinformatyk – klasa 3           technik informatyk – klasa 3

technik elektronik – klasa 4           technik teleinformatyk – klasa 4           technik informatyk – klasa 4

 

monter elektronik – klasa 1

Wypożyczanie podręczników w ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+”

W ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” można, podobnie jak w ubiegłych latach, skorzystać z możliwości wypożyczenia podręczników. W tym celu należy:
1. Wypełnić wniosek przez rodzica (opiekuna prawnego)/ pełnoletniego ucznia (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły).
2. Do wniosku należy dołączyć:
– listę podręczników, o użyczenie których wnioskuje rodzic / uczeń
– ksero Bydgoskiej Karty Rodzinnej.
3. Uczniowie ZSE proszeni są o składanie wniosków do 23 czerwca 2016 roku, natomiast uczniowie nowo przyjęci do ZSE do 31 lipca 2016 r. w sekretariacie szkoły.
4. Wypożyczenie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” nie obejmuje uczniów, którzy korzystają z programu rządowego „Wyprawka szkolna”.
5. Podręczniki będą wypożyczane uczniom po podpisaniu przez rodzica umowy o ich użyczenie na początku roku szkolnego 2016/17

Uczniowie, którzy mają egzamin poprawkowy mogą korzystać z podręczników po zgłoszeniu informacji w bibliotece i składają wniosek do 2 września 2016 r.