POWER

www.dreamsart.pl

Projekt PO WER 2016

Tytuł projektu: “Nowoczesne Technologie w Naprawie Sprzętu Elektronicznego”

Dokumenty do pobrania i złożenia:

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27 maja 2016 r. został zatwierdzony do realizacji projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.
Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 599 659,31 PLN.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór na wyjazd do powyższego projektu dla młodzieży naszej szkoły dla klas trzecich i czwartych technika elektronika, technika informatyka lub technika teleinformatyka. Wyjazd pierwszej grupy (tylko klasy IV) –  20 uczniów na 2 tygodniową praktykę zawodową – od 30 stycznia do 12 lutego 2017 r.

Prosimy śledzić stronę internetową szkoły, na której ukaże się regulamin naboru, potrzebne dokumenty oraz wszystkie terminy dotyczące projektu wraz formularzem zgłoszeniowym, który należy pobrać i wypełnić oraz harmonogram projektu.

 

WAŻNE TERMINY:

 • Złożenie dokumentów do pierwszej rekrutacji: od 17 do 25 października 2016 r.

 

Proces rekrutacyjny obejmuje:

 • złożenie deklaracji aplikacyjnego o zakwalifikowanie do udziału w projekcie,
 • akceptację wniosku przez Komisję Rekrutacyjną

 

Kryteria naboru:

 • średnia ocen w roku szkolnym 2015/2016 – klasa III (waga 2)
 • ocena z praktyki zawodowej – klasa III
 • ocena z zachowania – klasa III (6 pkt – wzorowe, 5 pkt – bardzo dobre, 4 pkt – dobre, 3 pkt – poprawne)
 • ocenę z języka angielskiego – klasa III
 • uzyskanie  tytułu laureata lub finalisty w konkursach lub olimpiadach, które zwalniają z egzaminu maturalnego lub części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (3 pkt – laureat, 2 pkt – finalista).

 

Rekrutacją zostaną objęte klasy o zawodach:

 • Technik elektronik – liczba osób docelowo zakwalifikowanych – 8
 • Technik informatyk – liczba osób docelowo zakwalifikowanych – 6
 • Technik teleinformatyk – liczba osób docelowo zakwalifikowanych – 6

 

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez uczniów o kolejności na listach decytuje w kolejności:

 • ocena z języka angielskiego zawodowego – klasa II
 • liczba godzin nieusprawiedliwionych – klasa III
 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych – klasa III

 

Wszelkie informacje dotyczące naboru, składania dokumentacji, dostępne są na stronie Szkoły oraz  u p. Katarzyny Grabskiej, p. Sławomira Sidor, p. Zygmunta Jakubiaka

 

Lista główna i rezerwowa uczestników stażu na Węgrzech

w dniach 30.01.2017-12.02.2017

Lista uczestników stażu

Lista rezerwowa uczestników stażu

 

♦ ♦ ♦

Historia i Kultura Węgier

Zajęcia z historii i kultury Węgier odbyły się w wymiarze 12 godzin lekcyjnych. Młodzież poznała historie państwa węgierskiego od średniowiecza po czasy współczesne. W podróży wirtualnej dotarliśmy do Szombathely, zabytków i aury pięknego węgierskiego miasta. Spróbowaliśmy sił w podstawach węgierskiego, tak by z odwagą i szacunkiem przywitać naszych przyjaciół. Za dwa tygodnie wyruszamy! :)

DSCN9303

 

Zajęcia z języka angielskiego zawodowego

Zajęcia z języka angielskiego zawodowego odbyły się w ramach dwudziestu 45-minutowych spotkań. Opierały się na słownictwie zawodowym np. związanym z lutowaniem czy budową komputera. Jednak głównym celem zajęć było rozwinięcie praktycznych umiejętności językowych uczestników: rozmowa na temat zawodowy, poprawne odczytanie ulotki informacyjnej czy zrozumienie dialogu pomiędzy kontrahentami.