ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ELEKTRONICZNA

To szkoła o trzy letnim cyklu kształcenia. Umożliwia absolwentowi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie MONTER ELEKTRONIK To propozycja dla absolwentów gimnazjum z niższą średnią, ale zainteresowanych elektroniką.

Absolwent ZSZ będzie przygotowany do pracy na stanowiskach monterskich urządzeń elektronicznych np.: montaż i naprawa urządzeń RTV i gospodarstwa domowego, instalowanie sieci informatycznych i TV.

Po jej ukończeniu stwarzamy warunki kontynuowania nauki w 3-letnim Technikum Uzupełniającym Elektronicznym, możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego umożliwiającego naukę na studiach.

źródło:zse.bydgoszcz.pl