Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Grób gen.dyw.W.P Aleksandra Karnickiego i symboliczny grób komendanta Borysa Karnickego

 

Borys Karnicki - pilot obserwator ppor. marynarki ur. 28 VII 1905r., zginął 23 X 1939r. w czasie II wojny światowej. Zastępca dowódcy okrętu podwodnego "Wilk", następnie dowódca legendarnego "Sokoła".
"...Co do Ciebie kochany synu, jeżeli konflikt będzie rozstrzygany wojną, trzymaj się mocno, bądź na wysokości swego zadania i spełnij obywatelski obowiązek nie szczędząc siebie ani życia. Tak Ci dopomóż Bóg..."
Taki list otrzymał 31 sierpnia 1939 roku BORYS KARNICKI. Nadawcą był zamieszkały w Bydgoszczy generał dywizji w stanie spoczynku ALEKSANDER KARNICKI.

BORYS KARNICKI, ówcześnie kapitan marynarki i zastępca dowódcy okrętu podwodnego "Wilk". Syn Borys, ojcowski rozkaz wykonał dokładnie. Epopeja "Wilka", który z Bałtyku przedarł się przez Cieśniny Duńskie do Anglii to w znacznej mierze zasługa Karnickiego. Potem jako dowódca legendarnego "Sokoła" wszedł do grona najlepszych przewodników II wojny światowej.
Generał Aleksander Karnicki, kawalerzysta - urodził się 30 stycznia 1869 - to jedna z najbardziej barwnych postaci polskiej jazdy. Służył w kawalerii rosyjskiej, na Dalekim Wschodzie. Uczestniczył w wojnach: chińskiej (1900-1901), japońskiej (1904-1905). Na I wojnę światową wyruszył jako dowódca 2 Zaamurskiego Pułku Kawalerii. Trzykrotnie ranny, odznaczony orderem św. Jerzego. -w 1915 roku awansuje do stopnia generała majora, a w lipcu 1917 r. mianowany generałem porucznikiem, co odpowiada polskiemu stopniowi generała dywizji. Do wybuchu rewolucji październikowej był dowódcą Kaukaskiej Dywizji Kawalerii. Po zwycięstwie bolszewików - jest najpierw w Kijowie, gdzie organizują się polskie oddziały, potem służy w I Korpusie Polskim generała Dowbora Muśnickiego. W 1919 r. jest już generalnym inspektorem jazdy polskiej. W wojnie z bolszewikami 1919/1920 dowodził Grupą Operacyjną swego imienia na Wołyniu. 15 maja zdobył ŁUCK. W lipcu 1919 r. marszałek Piłsudski wysłał go do Tanagarogu jako szefa misji Wojska Polskiego przy "białej armii". Tam, pośród dawnych kolegów, dochodzi do wniosku, że Denikin i jego armia nie mają szans w walce z Armią Czerwoną. Melduje marszałkowi krótko: "Wszystko to jest nic niewarte i rozbroimy to bardzo szybko". Bierze udział jako dowódca 1 Dywizji Kawalerii w wyprawie kijowskiej.
Generał Karnicki to jedna z najbardziej malowniczych postaci. Starszy syn Jerzy, oficer - pilot, zginął w wypadku lotniczym w 1930 r. Młodszy Borys - po ukończeniu gimnazjum im. Kopernika w Bydgoszczy poszedł do morskiej podchorążówki w Toruniu, stamtąd na wojenno - morskie szlaki. Generał zmarł w Kutnie 12 listopada 1942 r. W 1964 r. przeniesiony na cmentarz przy ul. Łabiszyńskiej w Bydgoszczy, gdzie spoczywa w rodzinnym grobowcu żona, syn lotnik, córka Nemi. Tam też jest tablica przypominająca postać kmdra por. Borysa Karnickiego.

Rodzaj obiektu:
Grobowiec rodzinny - gen. dyw. W.P. Aleksandra Karnickiego, na którym znajduje się tablica ppor. Borysa Karnickiego

Stan obiektu:
Wykonane z lastryka

Data upamiętnienia:
1950r.

Lokalizacja i opis miejsca:
Cmentarz Komunalny przy ul. Kcyńskiej