TECHNIKUM ELEKTRONICZNE jest szkołą dla pragnących zdobyć atrakcyjny zawód i jednocześnie dającą pełne przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające podjęcie nauki na studiach wyższych dowolnego typu. Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł przystąpić do egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uzyskując tytuł:

– technik elektronik,
– technik teleinformatyk,
– technik informatyk.

Charakterystyka szkół


Technikum Elektroniczne 4-letnie jest szkołą dla pragnących zdobyć atrakcyjny zawód w poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacjach i jednocześnie dającą pełne przygotowanie ogólnokształcące umożiiwiające podjęcie nauki na studiach wyższych dowolnego typu.

Technik elektronik

Uzyskujesz następujące kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

– wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
– eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Technik teleinformatyk

Uzyskujesz następujące kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
– uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich,
– projektowanie lokalnych sieci komputerowych I administrowanie sieciami,
– montaż i eksploatacja sieci rozległych.

Technik informatyk

Uzyskujesz następujące kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
– montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
– projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
– tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Nauczane przedmioty w zakresie rozszerzonym, zwiększające możliwość studiowania na wyższych uczelniach technicznych:
– technik elektronik matematyka, fizyka,
– technik teleinformatyk matematyka, fizyka,
– technik informatyk matematyka, informatyka.
powrót do strony głównej naboru