Zasady rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy ul. M. Karłowicza 20
na rok szkolny 2016/2017

określają:

Ustawa o Systemie Oświaty 


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego


Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Nr 12/2016

Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego kuratora Oświaty Nr 46/2016

Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego kuratora Oświaty Nr 51/2016
powrót do strony głównej naboru