Zasady rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy ul. M. Karłowicza 20
na rok szkolny 2017/2018 zostaną opublikowane po 15 kwietnia 2017 r. po opublikowaniu zarządzenia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
powrót do strony głównej naboru