670 lat bydgoszczy

Podręczniki 2019/20

Podręczniki na rok szkolny 2019/20

Technikum na podbudowie gimnazjum

tech. elektronik kl.1 i 1 IQOR
tech. elektronik kl.2
tech. elektronik kl.2 IQOR
tech. elektronik kl.3
tech. elektronik kl.3 IQOR
tech. elektronik kl. 4
tech. elektronik kl.4 IQOR

tech. teleinformatyk kl.1
tech. teleinformatyk kl.2
tech. teleinformatyk kl.3
tech. teleinformatyk kl.4

tech. informatyk kl.1 i 1 woj.
tech. informatyk kl.2 i 2 woj.
tech. informatyk kl.3
tech. informatyk kl.4

Technikum na podbudowie szkoły podstawowej

tech. elektronik kl.1

tech. teleinformatyk kl.1

tech. informatyk kl.1 i 1 ATOS

Wypożyczanie podręczników w ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+”

W ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” można, podobnie jak w ubiegłych latach, skorzystać z możliwości wypożyczenia podręczników. W tym celu należy:
1. Wypełnić wniosek przez rodzica (opiekuna prawnego)/ pełnoletniego ucznia (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły).

2. Do wniosku należy dołączyć:
– listę podręczników, o użyczenie których wnioskuje rodzic / uczeń(jeśli nie będzie jeszcze opublikowana można donieść później),
– ksero aktualnej Bydgoskiej Karty Rodzinnej (program jest przeznaczony tylko dla mieszkańców Bydgoszczy).

3. Uczniowie ZSE proszeni są o składanie wniosków do końca roku szkolnego 2018/19 w bibliotece, natomiast uczniowie nowo przyjęci do 31 lipca 2019 r. w sekretariacie szkoły.

4. Wypożyczanie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” nie obejmuje uczniów, którzy korzystają z programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

5. Wypożyczania podręczników w ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” uwzględnia podręczniki natomiast nie ćwiczenia.

6. Podręczniki będą wypożyczane uczniom po podpisaniu przez rodzica umowy o ich użyczenie na początku roku szkolnego 2019/20.

Uczniowie, którzy będą mieli egzamin poprawkowy mogą korzystać z potrzebnych podręczników przez okres wakacji po uprzednim zgłoszeniu informacji w bibliotece, a wniosek o wypożyczenie podręczników na kolejny rok szkolny powinni złożyć do 4 września 2019 r.