670 lat bydgoszczy

Podręczniki 2018/19

Podręczniki na rok szkolny 2018/19

Technikum Elektroniczne

Technik elektronik kl. 1                     Technik teleinformatyk kl.1        Technik informatyk kl. 1

Technik elektronik kl. 1 IQOR         Technik teleinformatyk kl.2        Technik informatyk kl. 1 – wojskowa

Technik elektronik kl.2                      Technik teleinformatyk kl.3       Technik informatyk kl. 2

Technik elektronik kl.2 IQOR          Technik teleinformatyk kl.4        Technik informatyk kl. 3

Technik elektronik kl.3                                                                                Technik informatyk kl. 4

Technik elektronik kl.3 IQOR

Technik elektronik kl.4

Wypożyczanie podręczników w ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+”

W ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” można, podobnie jak w ubiegłych latach, skorzystać z możliwości wypożyczenia podręczników. W tym celu należy:
1. Wypełnić wniosek przez rodzica (opiekuna prawnego)/ pełnoletniego ucznia (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły).
2. Do wniosku należy dołączyć:
– listę podręczników, o użyczenie których wnioskuje rodzic / uczeń,
– ksero Bydgoskiej Karty Rodzinnej.
3. Uczniowie ZSE proszeni są o składanie wniosków do 21 czerwca 2018 r. w bibliotece, natomiast uczniowie nowo przyjęci do ZSE do 31 lipca 2018 r. w sekretariacie szkoły.
4. Wypożyczanie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” nie obejmuje uczniów, którzy korzystają z programu rządowego „Wyprawka szkolna”.                                                                                                                                                                                5. Wypożyczania podręczników w ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” uwzględnia podręczniki natomiast nie ćwiczenia.
6. Podręczniki będą wypożyczane uczniom po podpisaniu przez rodzica umowy o ich użyczenie na początku roku szkolnego 2018/19.

Uczniowie, którzy będą mieli egzamin poprawkowy mogą korzystać z potrzebnych podręczników przez okres wakacji po uprzednim zgłoszeniu informacji w bibliotece, a wniosek o wypożyczenie podręczników na kolejny rok szkolny powinni złożyć do 4 września 2018 r.