ATOS Class - technik programista

Atos to światowy lider w dziedzinie bezpieczeństwa i dekarbonizacji cyfrowej technologii dla biznesu, współpracuje z firmami na całym świecie – specjalizuje się w takich dziedzinach jak Automation, AI, IoT, Big Data & Analytics, cyberbezpieczeństwo, Cloud, edge computing. Na świecie zatrudnia ponad 110 000 pracowników, a dzięki obecności w 73 krajach oferuje swoim klientom usługi eksperckie najwyższej jakości o globalnym zasięgu. W Polsce Atos działa już ponad 20 lat.

Od wielu lat jest również światowym partnerem IT Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich.

 

W kwietniu 2019 roku podpisana została umowa o współpracy z Zespołem Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy im. Wojska Polskiego, na mocy której to firma Atos objęła patronat nad jednym z prowadzonych kierunków w szkole. Klasa prowadzona była w zawodzie technik informatyk, a od 2024 roku - technik programista.
        Pierwszy raz Atos zdecydował się na tak szeroką współpracę ze szkołą. Nie bez znaczenia był fakt, iż ZSE jest szkołą z wieloletnimi tradycjami, wielokrotnie nagradzaną w ogólnopolskim rankingu Perspektywy. Wielu z naszych współpracowników jest absolwentami tej znakomitej szkoły. Cieszymy się, że tym projektem wspieramy młodzież z naszego regionu.
        Jesteśmy świadomi, iż "jutro" to Ci młodzi ludzie będą kształtować rzeczywistość. Dzisiaj my chcemy dać im możliwość  poznania jak ich umiejętności, które zdobywają w szkole, są wykorzystywane w codziennej pracy. Otworzyć i pokazać jak wiele różnych ścieżek mogą obrać. Chcemy dzielić się wiedzą oraz naszym doświadczeniem.

 

Bycie uczniem klasy patronackiej Atos to przede wszystkim:

- szereg szkoleń technicznych prowadzonych przez Inżynierów i trenerów pracujących w naszej firmie;

- zapewnienie praktyk pod opieką specjalistów oraz niezbędnego wyposażenia w postaci komputerów;

- warsztaty wspierające rozwój kompetencji miękkich takich jak – umiejętność pracy w zespole, techniki prezentacji, komunikacji itp.;

- przygotowanie do pracy w branży IT, a także w strukturach korporacyjnych;

- zajęcia z Business English przygotowujące do komunikacji w międzynarodowym środowisku pracy;

- uczestnictwo w procsie rekrutacji oraz możliwość zatrudnienia w Atos po ukończeniu szkoły;

- zapewnienie firmowych gadżetów, nagród oraz niespodzianek.