Projekt PO WER 2020/2022

Projekt PO WER 2020/2022

 

Tytuł projektu: „Nowoczesne Technologie w Naprawie Sprzętu Elektronicznego”

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 września 2020 r. został zatwierdzony do realizacji projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.

Projekt zakłada IV tury wyjazdu (dwutygodniowe praktyki na Węgrzech - Ivy Technology Szombathely)

Terminy mobilności:

I tura 11.04-24.04.2021r.
II tura 17.10- 30.10.2021r.
III tura 06.02.-19.02.2022r.
IV tura 03.04 - 16.04.2022r.

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 120456,00 EURO tj. 513491,88 PLN.

W związku z tym  ruszył nabór do udziału w powyższym projekcie dla młodzieży naszej szkoły. Do tej pory złożyliście deklaracje wstępne.  Dla I tury wyjazdu na Węgry rekrutacją zostaną objęte klasy trzecie - technik elektronik, technik informatyk i technik teleinformatyk.

Wyjazd pierwszej grupy – 18 uczniów na 2 tygodniową praktykę zawodową na Węgry zaplanowano w terminie od 11 do 24 kwietnia 2021 r. W związku z obostrzeniami spowodowanymi COVID-19 termin może zostać przesunięty.      

 

Prosimy śledzić stronę internetową szkoły, na której ukaże się regulamin naboru, potrzebne dokumenty, oraz wszystkie terminy dotyczące projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym, który należy pobrać i wypełnić, oraz harmonogram projektu.

WAŻNE TERMINY:

  • Złożenie dokumentów do I tury wyjazdu: 12.02. 2021 r.

Kryteria naboru:

  

  • średnia ocen za I okres w kl. III,
  • ocena z praktyki zawodowej w kl. III,
  • ocena z zachowania za I okres w kl. III,

 (6 pkt – wzorowe, 5 pkt – bardzo dobre, 4 pkt – dobre, 3 pkt - poprawne),

  • ocena z języka angielskiego za I okres w  kl. III 

 

Rekrutacją zostaną objęte klasy o zawodach:

  • Technik elektronik – liczba osób docelowo zakwalifikowanych – 6
  • Technik informatyk – liczba osób docelowo zakwalifikowanych – 6
  • Technik teleinformatyk – liczba osób docelowo zakwalifikowanych – 6

Wszelkie informacje dotyczące naboru, składania dokumentacji dostępne są na stronie szkoły oraz u

p. Zygmunta Jakubiaka  pokój 227 i p. Katarzyny Grabskiej pokój 119

 

Listy uczestników stażu WĘGRY I tura 2021