Dzisiaj staż, jutro praca

UWAGA!

Rusza kolejna edycja – 2021- projektu unijnego  „Dzisiaj staż, jutro praca”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obejmuje staże w czasie wakacji i przeznaczony jest dla

uczniów/uczennic klas III  ZSE o kierunkach:

            - technik elektronik           

            - technik informatyk           

            - technik teleinformatyk      

Informację o projekcie uzyskacie na stronie szkolnej, od  wychowawców , na tablicy ogłoszeń oraz od kierownika warsztatów p. Zygmunta Jakubiaka tel. 523414444 wew. 111 lub osobiście w pokoju 227.   

 Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów runku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz wsparcie dla opiekunów stażystów i praktykantów. Wsparciem objętych zostanie 1568 uczennic i uczniów oraz 20 opiekunów staży i praktyk.

Grupę docelową stanowią uczniowie 14 bydgoskich placówek prowadzących kształcenie zawodowe: ZS Chemicznych, ZS Samochodowych, ZS Mechanicznych nr 2, ZS Elektronicznych, ZS Budowlanych, ZS Drzewnych, ZS Mechanicznych nr1, ZS Handlowych, ZS nr 12, ZS Ekonomiczno-Administracyjnych, ZS Gastronomicznych, ZS Spożywczych, Szkoła Branżowa I stopnia nr 6 Specjalna, ZS nr 1 uczący się w 67 zawodach.

Wezmą oni udział w wysokiej jakości stażach i praktykach organizowanych w okresie wakacji letnich w roku 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. Wymiar praktyk wyniesie 4 tygodnie (160 godzin). Staże i praktyki realizowane będą na podstawie programów opracowanych przez nauczycieli i dyrektorów szkól we współpracy z pracodawcami, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji uczniów. Pracownicy firm, którzy pełnić będą funkcję opiekunów staży i praktyk, podniosą swoje kompetencje pedagogiczne poprzez uczestnictwo w kursach.

Uczestnictwo w stażach i praktykach umożliwi uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego, pogłębienie wiedzy, zdobycie i podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, co ułatwi uczniom rozpoczęcie kariery zawodowej. Organizacja kursów dla opiekunów podniesie jakość staży i praktyk realizowanych w przedsiębiorstwach.

 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia praktycznego i umożliwi kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem danej firmy.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.

 Kontakt:

Wydział Funduszy Europejskich

tel. 52 58 58 091

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020 oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.