670 lat bydgoszczy

Odbiór świadectw dojrzałości

W dniach 11-12-13 sierpnia 2020r. w godz. 9.00-14.30 można odbierać, świadectwa dojrzałości i ich aneksy oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. 

 

Podczas odbioru dokumentów należy wylegitymować się dowodem osobistym.

Proszę pamiętać o obowiązkowej dezynfekcji rąk w wejściu do szkoły, założeniu na twarz maseczki oraz zabraniu własnego długopisu.

 

Ponadto, 11 sierpnia 2020 roku od godz. 8.00 zostanie uruchomiony serwis ucznia na stronie OKE, gdzie można sprawdzić wyniki egzaminów maturalnych online.

Jak online sprawdzić wyniki maturalne?
1. Otwórz stronę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE): www.oke.gda.pl.
2. Wybierz zakładkę SERWIS OKE.
3. Po kliknięciu w zakładkę SERWIS OKE wybierz link DLA UCZNIÓW.
4. Wpisz identyfikator i hasło. Identyfikator to PESEL maturzysty. Indywidualne hasło zostanie przesłane maturzystom poprzez e-dziennik / pocztę elektroniczną.
5. Po wpisaniu identyfikatora i hasła wyświetli się strona z danymi osobowymi maturzysty. To właśnie tam znajdą się wyniki z poszczególnych egzaminów maturalnych.  

Praca dla absolwentów

Firma Teleplan za naszym pośrednictwem składa ofertę pracy dla naszych absolwentów.  Ofertę przeczytacie klikając tutaj

Drogi przyjacielu, absolwencie szkoły podstawowej

Szczęśliwie dobrnąłeś do końca egzaminów. Gratulujemy wyników. Przed Tobą trudny wybór szkoły, w której spędzisz najważniejszy okres w swoim życiu. Będzie nam miło, gdy zaufasz właśnie nam i rozpoczniesz naukę w najlepszym technikum w regionie i jednym z najlepszych w Polsce.

 

„Elektronik to szkoła wysokich lotów, nie tylko dla orłów”.

 

Nie musisz być prymusem i zdać egzamin na 100%, by podjąć naukę w naszej szkole i wytrwać do końca. Ambicja, upór, konsekwencja w działaniu, otwarty umysł i ciekawość świata to ważne cechy. Jeśli masz choć jedną z nich, nie obawiaj się o swoje losy w Elektroniku. Dasz radę.

W tym roku nie mogliśmy zaprosić Cię do szkoły na drzwi otwarte ani do naszego stoiska na targach edukacyjnych. Za to proponujemy obejrzenie kilku archiwalnych relacji z ważnych wydarzeń z życia szkoły i szkolnych imprez, zrealizowanych przez szkolną telewizję ajpiTV.

 

Czytaj dalej…

Rozdanie świadectw

W tym roku ze względu na zagrożenie epidemiczne nie będzie typowego zakończenia roku szkolnego. Przewiduje się jedynie wydanie świadectw przez wychowawców dla zainteresowanych uczniów zgodnie z zasadami opisanymi w linku

UWAGA MATURZYŚCI

Każdy zdający jest zobowiązany do zapoznania się z wytycznymi przeprowadzania egzaminu maturalnego. Wyżej wzmiankowane wytyczne są dostępne w zakładce matura

Każdy ze zdających musi zapoznać się z planem wejścia do sal egzaminacyjnych. Plan dostępny jest również w powyższej zakładce.

Konsultacje dla uczniów

Od poniedziałku 1 czerwca 2020 r. w szkole będą mogły odbywać się konsultacje dla uczniów. Potrzebę udziału w konsultacji uczeń ustala z nauczycielem. Wyznaczony zostaje dzień i godzina spotkania. Jednorazowo z nauczycielem spotkać się może grupa najwyżej 12 – osobowa. Nauczyciel przygotowuje listę, która po akceptacji dyrekcji jest podstawą do wpuszczenia ucznia do szkoły. Zasady wchodzenia do szkoły i jej opuszczania są opisane w procedurze

Na pierwsze spotkanie uczniowie przynoszą ze sobą podpisane przez rodzica oświadczenie. Uczniowie pełnoletni przygotowane przez siebie oświadczenie

Uwaga Maturzyści

   Na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN: „Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów( https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men) zdający, którzy z wyraźnych wskazań lekarskich, nie mogą korzystać z maseczki albo przyłbicy, muszą obowiązkowo zgłosić ten fakt Dyrektorowi szkoły najpóźniej do 29 maja 2020 r., do godziny 12.00.

   Zdający zgłasza ten fakt przez e-dziennik wychowawcy klasy, który przekazuje informację Dyrektorowi. Zdający zdają egzamin w osobnej sali, w której odległość pomiędzy zdającymi wynosi  min. 2 metry (zamiast 1,5 metra).

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów do klas I. 

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty i wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Nowy harmonogram znajduje się na stronie szkoły w zakładce “Zasady rekrutacji“.