670 lat bydgoszczy

Drogi przyjacielu, absolwencie szkoły podstawowej

Szczęśliwie dobrnąłeś do końca egzaminów. Gratulujemy wyników. Przed Tobą trudny wybór szkoły, w której spędzisz najważniejszy okres w swoim życiu. Będzie nam miło, gdy zaufasz właśnie nam i rozpoczniesz naukę w najlepszym technikum w regionie i jednym z najlepszych w Polsce.

 

„Elektronik to szkoła wysokich lotów, nie tylko dla orłów”.

 

Nie musisz być prymusem i zdać egzamin na 100%, by podjąć naukę w naszej szkole i wytrwać do końca. Ambicja, upór, konsekwencja w działaniu, otwarty umysł i ciekawość świata to ważne cechy. Jeśli masz choć jedną z nich, nie obawiaj się o swoje losy w Elektroniku. Dasz radę.

W tym roku nie mogliśmy zaprosić Cię do szkoły na drzwi otwarte ani do naszego stoiska na targach edukacyjnych. Za to proponujemy obejrzenie kilku archiwalnych relacji z ważnych wydarzeń z życia szkoły i szkolnych imprez, zrealizowanych przez szkolną telewizję ajpiTV.

 

Czytaj dalej…

Rozdanie świadectw

W tym roku ze względu na zagrożenie epidemiczne nie będzie typowego zakończenia roku szkolnego. Przewiduje się jedynie wydanie świadectw przez wychowawców dla zainteresowanych uczniów zgodnie z zasadami opisanymi w linku

UWAGA MATURZYŚCI

Każdy zdający jest zobowiązany do zapoznania się z wytycznymi przeprowadzania egzaminu maturalnego. Wyżej wzmiankowane wytyczne są dostępne w zakładce matura

Każdy ze zdających musi zapoznać się z planem wejścia do sal egzaminacyjnych. Plan dostępny jest również w powyższej zakładce.

Konsultacje dla uczniów

Od poniedziałku 1 czerwca 2020 r. w szkole będą mogły odbywać się konsultacje dla uczniów. Potrzebę udziału w konsultacji uczeń ustala z nauczycielem. Wyznaczony zostaje dzień i godzina spotkania. Jednorazowo z nauczycielem spotkać się może grupa najwyżej 12 – osobowa. Nauczyciel przygotowuje listę, która po akceptacji dyrekcji jest podstawą do wpuszczenia ucznia do szkoły. Zasady wchodzenia do szkoły i jej opuszczania są opisane w procedurze

Na pierwsze spotkanie uczniowie przynoszą ze sobą podpisane przez rodzica oświadczenie. Uczniowie pełnoletni przygotowane przez siebie oświadczenie

Uwaga Maturzyści

   Na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN: „Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów( https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men) zdający, którzy z wyraźnych wskazań lekarskich, nie mogą korzystać z maseczki albo przyłbicy, muszą obowiązkowo zgłosić ten fakt Dyrektorowi szkoły najpóźniej do 29 maja 2020 r., do godziny 12.00.

   Zdający zgłasza ten fakt przez e-dziennik wychowawcy klasy, który przekazuje informację Dyrektorowi. Zdający zdają egzamin w osobnej sali, w której odległość pomiędzy zdającymi wynosi  min. 2 metry (zamiast 1,5 metra).

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów do klas I. 

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty i wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Nowy harmonogram znajduje się na stronie szkoły w zakładce “Zasady rekrutacji“.

WAŻNE dla maturzystów mieszkańców internatu

Prosimy o przekazanie do portierni internatu (tel. 52 341 57 00)w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 25 maja informacji o ewentualnym noclegu w czasie matur. Przyjazd byłby możliwy w niedzielę 7 czerwca 2020 r. od godz. 16.00. Pobyt do 10 czerwca 2020 r.

W przypadku deklaracji zakwaterowania razem z wyżywieniem informujemy, że stawka zostanie podniesiona ze względu na inne koszty przygotowania posiłków przy małej liczebności grupy