Spełniamy warunki RODO

RODO

Inspektor ochrony danych:        Beata MICHALSKA, email: iod@um.bydgoszcz.pl

Dokumenty wewnętrzne związane z RODO: