Komunikaty maturalne i deklaracja maturalna 2022

Czytaj więcej!

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych w 2021 roku

Dokument zawiera wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2021r.), prosimy o zapoznanie się z nimi.

Czytaj więcej!

Harmonogram egzaminów maturalnych w roku 2020/21

Szczegółowy harmonogram Egzaminów Maturalnych w roku szkolnym 2020/2021 dostępny na stronie CKE. Tu znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie matur.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021
Pozostałe informacje na temat matur w roku szkolnym 2020/2021

Linki do dokumentów i informacji po wejściu na tę stronę.

Czytaj więcej!

Powtórka maturalna z matematyki dla kl. IV

Pomyślnie zdana matura z matematyki otwiera możliwości studiowania na dobrych uczelniach. Zamieszczone poniżej materiały pomogą Ci w dobry przygotowaniu się do tego egzaminu.

Czytaj więcej!