Bydgoska Rodzina 3+

Opublikowano: 2023-05-31 12:04, Numer artykułu: 69265

Wypożyczanie podręczników w ramach programu "Bydgoska Rodzina 3+" - tylko dla mieszkańców Bydgoszczy posiadających aktulaną Bydgoską Kartę Rodzinną 3+.

 

W ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” można, podobnie jak w ubiegłych latach, skorzystać z możliwości wypożyczenia podręczników. W tym celu należy:


1. Wypełnić wniosek przez rodzica (opiekuna prawnego)/ pełnoletniego ucznia).  - do pobrania pod artkułem, a także tutaj.

 2. Do wniosku należy dołączyć:
– listę podręczników, o użyczenie których wnioskuje rodzic / uczeń, (jeśli jest to cały zestaw podręczników nie trzeba dołączać listy)
– ksero aktualnej Bydgoskiej Karty Rodzinnej (program jest przeznaczony tylko dla mieszkańców Bydgoszczy).

 

3. Uczniowie przyszłorocznych klas drugich, trzecich, czwartych i piątych składają wniosek w bibliotece do dn. 20.06.2024 r. Uczniowie, którzy nie złożą do tego dnia proszeni są o złożenie wniosku w czasie wakacji w kancelarii lub w sekretariacie.

 

  Uczniowie klas pierwszych składają wniosek do 31.07.2024 r. w sekretariacie szkoły lub w kancelarii w przypadku, gdy sekretariat będzie nieczynny.

 

   Ostateczny termin składania wniosków mija 05.09.2024 r.

 

4. Wypożyczanie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” nie obejmuje uczniów, którzy korzystają z rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - dawniej "Wyprawka szkolna".

 

5. Wypożyczania podręczników w ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” uwzględnia podręczniki bez ćwiczeń i podręczników zawierających elementy ćwiczeń (j. angielski zawodowy).

 

6. Podręczniki będą wypożyczane uczniom po podpisaniu przez rodzica umowy o ich użyczenie na początku roku szkolnego 2024/25.

 

Podręczniki 2024/25


Pliki do pobrania: