Zasady rekrutacji do Internatu ZSE

Czytaj więcej!

Czy Teleinformatyk jest dla Ciebie?

Trudno wyobrazić sobie codzienne życie bez telefonów komórkowych, Internetu czy telewizji. Korzystamy z nich dzięki nauce, która nazywa się teleinformatyką. Nasza szkoła odpowiada na zapotrzebowanie specjalistów w tej dziedzinie i zaprasza wszystkich chętnych absolwentów szkół podstawowych do nauki. Czekamy właśnie na Ciebie!
:)

Czytaj więcej!

Zaproszenie na wirtualny spacer po szkole

Co roku zapraszaliśmy przyszłych uczniów, ich opiekunów i przyjaciół szkoły na drzwi otwarte. W tym roku chcieliśmy pokazać Wam nowe pracownie i halę sportową, ale pandemia pokrzyżowała nam plany. Nie załamaliśmy się i postanowiliśmy zaprosić Was na spacer wirtualny.

Czytaj więcej!

Charakterystyka zawodów

Charakterystyka zawodów, w których kształcimy w naszej szkole. W dokumencie także odnośniki do najważniejszych informacji o naborze i kierunkach kształcenia.

Czytaj więcej!

Klasy Patronackie

Czytaj więcej!

Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają kandydaci na uczniów ZSE, odwiedzając szkołę w czasie tradycyjnych "drzwi otwartych".

Czytaj więcej!

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy prowadzi rekrutację na rok szkolny 2021/2022 w następujących szkołach i zawodach:

1. Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego
a) 1A technik elektronik, klasa pod patronatem firmy lyy Technology - 32 miejsca
b) 1B technik elektronik - 32 miejsca
c) 1D, 1E technik teleinformatyk - 64 miejsca
d) 1F technik informatyk pod patronatem wojska - 32 miejsca
e) 1H technik informatyk pod patronatem firmy ATOS - 32 miejsca
f) 1I technik informatyk - 32 miejsca

2. Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 Elektroniczna
Elektronik — 1 az - 32 miejsca

Czytaj więcej!

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Oficjalny dokument z kuratorium pt: "TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS
PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ
II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022"

Warto przeczytać przed skorzystaniem z TELEFONICZNEGO PUNKTU INFORMACYNEGO.

Czytaj więcej!

Uważnie zwiedzałeś szkołę?

Jeśli zwiedziłeś już naszą szkołę podczas wirtualnego spaceru, rozwiąż krzyżówkę. Powodzenia

Czytaj więcej!

Prezentacja o szkole. Warto zobaczyć.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o naszej szkole.
Dokładne informacje o planach nauczania i kryteriach naboru umieścimy na stronie po otrzymaniu odpowiednich informacji od organu prowadzącego.

Czytaj więcej!