Staż letni 2024 - Akcja Kwalifikacja 2.0

Opublikowano: 2024-04-20 17:55

 „Akcja Kwalifikacja  2.0 – projekty na rzecz szkół zawodowych na terenie Miasta Bydgoszczy”, realizowany jest  w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie FEKP.08.15.

Celem realizacji staży uczniowskich dla uczniów/uczennic ZSE jest uzyskanie doświadczenia i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w zawodzie.

 realizowanym  w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie FEKP.08.15.

Celem realizacji staży uczniowskich dla uczniów/uczennic ZSE jest uzyskanie doświadczenia i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w zawodzie.

Staże uczniowskie organizowane będą w okresie 24.06.2024 do 16.08.2024.

Wymiar stażu wynosi  160 godzin – 4 tygodnie dla uczniów/uczennic kl. IV.

Uczeń/uczennica otrzyma świadczenie pieniężne – stypendium w wysokości: 3.008 zł za realizację stażu w wymiarze 160 h.

Informację  o stażach uzyskacie podczas wizyty kierownika warsztatów we wszystkich kl. IV, na stronie szkolnej, przez dziennik elektroniczny, tablicę ogłoszeń przy p.227 lub osobiście p.227.