FABRYKA SZANS - Koło Pasjonatów Fizyki

Opublikowano: 2024-05-11 20:51

W ramach Grantu Oświatowego - Fabryka Szans w ZSE powstało „Koło Pasjonatów Fizyki”. Zajęcia „Koła pasjonatów fizyki” będą odbywały się od maja do grudnia 2024 r. w Zespole Szkół Elektronicznych, a prowadzącą zajęcia będzie p. Joanna Siepniewska- Stańczyk z inicjatywy której, to wszystko się wydarzyło.

 

Zapoznajcie się z zasadami rekrutacji:

  1. W zajęciach  „Koła pasjonatów fizyki:” mogą  uczestniczyć Uczniowie Technikum Elektronicznego nr 7, oraz pozostałych szkół zawodowych na terenie miasta Bydgoszczy z poziomu klas 1-5 szkół ponadpodstawych.
  2. Grupa będzie zawierała maksymalnie 15 osób.
  3. Nabór –osoby interesujące się fizyką.
  4. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby:

- które w poprzednich latach brały udział w konkursach i olimpiadach związanych z fizyką,

- które w poprzednich latach otrzymały wyróżnienia w konkursach i olimpiadach związanych z fizyką,

- które w poprzednich latach uczestniczyły w zajęciach koła fizycznego,

- które z przedmiotu fizyka mają ocenę minimum  bardzo dobrą i są zainteresowane poszerzaniem wiedzy z tej dziedziny.

  1. Zajęcia „Koła pasjonatów fizyki” rozpoczynają się 20 maja 2024 roku.
  2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie kontaktują się z panią Joanną Siepniewska – Stańczyk przez e-mail do 17 maja 2024 r.

Kontakt: j.siepniewska-stanczyk@zse.bydgoszcz.pl

 

Wiecej informacji o Miejskim Programie Wspierania Ucznia Zdolnego  - Zdolni znad Brdy znajdziecie na stronie Uczeń Zdolny (WE) - Informacje (edu.bydgoszcz.pl)