Dziewczyny w grze! - program stypendialno-mentoringowy uczennic szkół średnich — III, IV i V klas.

Opublikowano: 2023-09-19 11:31

 W jego ramach uczestniczki otrzymają wsparcie finansowe w postaci rocznego stypendium o wysokości 12 000 zł (brutto) przeznaczonego na pokrycie kosztów edukacji i rozwoju, wiedzę merytoryczną oraz opiekę mentorską. Program oferuje możliwość poznania wielu praktycznych aspektów pracy w branży gier, a także szansę na zdobycie cennego doświadczenia.

Więcej dowiesz się na stronie https://dziewczynywgrze.pl/