Gratulujemy Stypendystom !

Opublikowano: 2020-12-01 13:34

Miło nam poinformować, że Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty) za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/20 otrzymali:

Wojciech Wiszniewski – absolwent 2020

Kamil Russ – absolwent 2020

Tomasz Siuchniński – kl. 4C

Natomiast Stypendium Prezesa Rady Ministrów, które jest przyznawane uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre, otrzymali:

- Michał Sujkowski – kl. 4A

- Jakub Gralak – kl.2 FP

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym Uczniom i życzymy kolejnych sukcesów!

 

Więcej inforacji na temat stypendiów znajdziesz tutaj https://www.gov.pl/web/edukacja/stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-prezesa-rady-ministrow