Klasy Patronackie

Opublikowano: 2022-02-28 17:40

Od początku istnienia Zespół Szkół Elektronicznych współpracuje z wieloma zakładami pracy. Współpraca ta na przestrzeni lat przybierała różnorodne formy. Obecnie ZSE wraz z firmami IVY, ATOS oraz Wojskiem Polskim tworzy klasy patronackie w zawodach technik elektronik i technik informatyk.

Więcej na temat Klas Patronackich działających w Elektroniku znajdziecie tutaj.


Zespół Szkół Elektronicznych - Klasy patronackie (zse.bydgoszcz.pl)