Komitet "Nasze Jutro"

Opublikowano: 2021-06-01 13:39

Nazwa naszego komitetu, "Nasze Jutro", nie wzięła się znikąd, gdyż to właśnie uczniowie są najważniejsi i to na ich przyszłości w tej szkole nam zależy.

Pomoc psychologiczna

Chcemy też, aby każdy uczeń, który pragnie pomocy, mógł ją otrzymać, dlatego złożymy do dyrektora wniosek o zatrudnienie w szkole psychologa, którego niestety nie zastąpi nauczyciel czy pedagog.

Praktyki zawodowe

Pomożemy wam też w znalezieniu miejsca, w którym będziecie mogli odbyć praktykę zawodową. Osiągniemy to poprzez zaktualizowanie i możliwe poszerzenie listy zakładów oferujących możliwość odbycia praktyki zawodowej.

Dotychczasowe i nowe inicjatywy samorządu

Nie zapominamy też o aktualnie prowadzonych przez samorząd akcjach, jak szczęśliwy numerek, dni bez pytania czy akcjach z okazji różnych świąt okolicznościowych. Planujemy też przywrócenie konkursu talentów oraz organizację nocy filmowej. Wszystkie wymienione i potencjalnie nowe inicjatywy na pewno będą kontynuowane. Pragniemy też otworzyć Elektronik na inne szkoły, dlatego zaproponujemy bydgoskim szkołom współpracę z naszą placówką w formie integracji międzyszkolnej poprzez m.in. organizację turniejów i konkursów.

Tablica aktywności samorządu i możliwość zgłaszania nowych inicjatyw

Chcielibyśmy też aktywować lub uaktywnić tablicę, na której znalazłyby się oferty korepetycji od uczniów dla uczniów, ogłoszenia ze strony samorządu uczniowskiego dotyczące postępów w pracy oraz nowych inicjatyw. W miejscu obok tablicy znalazłaby się też skrzynka na wasze propozycje co do przyszłych działań samorządu.

Propozycje uczniów i działanie na rzecz uczniów

Jeśli jesteśmy już w temacie waszych propozycji, to chcemy, zgodnie z definicją samorządu, was godnie reprezentować, dlatego będziemy otwarci na wasze wszystkie inicjatywy i postaramy się każdą z nich wcielić w życie. Chcemy też nieść pomoc w sprawach między gronem pedagogicznym, a wami.