Komunikaty maturalne i deklaracja maturalna 2022

Opublikowano: 2021-09-22 11:15

Maturzysto!

Zapoznaj się z harmonogramem oraz komunikatami Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi egzaminów maturalnych w roku 2022.