„Poprzez przeszłość w przyszłość”

Historia polskiej rodziny kupieckiej i jednej z najpiękniejszych kamienic Starego Rynku w Bydgoszczy. Projekt historyczny dla młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Czytaj więcej!