Mikołajkowy prezent

Opublikowano: 2020-12-07 12:57

Dla świętego Mikołaja niestraszny Covid-19 i pustki w szkole, pamiętał o Naszych Uczniach....podrzucił na szkolny korytarz wygodne siedziska. Niebawem, gdy ZSE ponownie zatętni życiem, a korytarze wypełnią się gwarem, Mikołaj ma nadzieję, że to miejsce znajdzie swoich sympatyków odpoczywających w przerwie czy czekających na lekcje, by mogli złapać oddech, chwilę się zrelaksować i napawać pozytywnym myśleniem.

Siedziska zostały zakupione w ramach szkolnego projektu "Moc psychiki osłabia złe nawyki" (koordynatorem jest Monika Reszkowska - pedagog szkolny) z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązaywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 z Wydziału Edukacji i Sprotu UM Bydgoszczy.

(http://edu.bydgoszcz.pl/uczniowie-m100,1300.html)