Odbiór ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI 2023

Opublikowano: 2023-07-04 11:09

Od piątku 7 lipca 2023 roku, możliwy będzie odbiór ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI oraz Dyplomów Zawodowych.

 

Godziny w których można odebrać dokumenty:

7 lipca br. od 7.30 do 15.00

od 10 lipca br. w godzinach pracy sekretariatu uczniowskiego.

                                                   

Podczas odbioru dokumentów należy wylegitymować się dowodem osobistym.

Jeśli świadectwo lub dyplom będzie odbierać osoba upoważniona, oprócz swojego dowodu osobistego, musi dostarczyć oryginał upoważnienia odbioru zgodnie ze wzorami umieszczonymi w załączniku.