Ogólnopolskie zawody lotów dronami Whoop-Race

Opublikowano: 2023-01-26 11:48
Zawody odbyły się na Politechnika Bydgoska, a były organizowane przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej i Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Finał był zwieńczeniem kilkuetapowych eliminacji, podczas których uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat Bezzałogowych Statków Powietrznych - z zakresu projektowania inżynierskiego 3D, druku 3D, budowy dronów oraz prawa lotniczego, a także umiejętnościami pilotażu. Spośród wielu zgłoszeń do finału zakwalifikowało się sześć osób, w tym dwóch naszych uczniów - Patryk Melwiński oraz Artur Kuc z 3A. Opiekunem dydaktycznym była p. Monika Baranowska.
Serdecznie gratulujemy !!!