Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2021

Opublikowano: 2021-03-18 19:59

Szkolny Komitet Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości informuje, że prace uczniów uczestniczących w  olimpiadzie w roku szkolnym 2020/2021 odbierane będą do dnia 26 marca do godziny 14:00. Prace należy przekazać  p. Jerzemu Truszkowskiemu na adres:

 j.truszkowski@zse.bydgoszcz.pl.

W tytule listu należy zapisać "OLIMPIADA 2020/2021"

 

Przesłane pliki  powinny być spakowane do jednego i zawierać:

UWAGA:

Jeżeli projekt realizowała grupa uczniów to należy przesłać tylko jeden komplet dokumentów.

1.Opis projektu - dokument elektroniczny (*.doc,  *.pdf)

2.Kartę zgłoszenia pracy do eliminacji OITiW - Blok A - załącznik nr 1 - .doc (Ms. Word).

Kartę należy pobrać ze strony pzswir.pl/olimpiada wypełnić elektronicznie, podpisać (UWAGA - podpisują wszyscy członkowie grupy w wyznaczonych miejscach - podpis "analogowy") i skan należy dołączyć do przesyłanego pliku.

3.Sprawozdanie autorów prac - załącznik nr 3 - .doc (Ms. Word)

Wzór sprawozdania  należy pobrać ze strony pzswir.pl/olimpiada wypełnić elektronicznie, podpisać (UWAGA - podpisują wszyscy członkowie grupy w wyznaczonych miejscach - podpis "analogowy") i skan należy dołączyć do przesyłanego pliku.

4. Plik tekstowy zawierający nazwiska autorów opracowania, numer klasy oraz numery  telefonów kontaktowych.

Wyniki eliminacji szkolnych zostaną opublikowane na stronie szkoły do 31.03.2021

 

Ewentualne zapytania prosimy kierować do p. Jerzego Truszkowskiego.