Politechnika z klasą - technik teleinformatyk

Politechnika Bydgoska uruchamiła dedykowany szkołom ponadpodstawowym w regionie program POLITECHNIKA Z KLASĄ. Efektem współpracy było utworzenie w strukturach Elektronika KLASY POLITECHNICZNEJ PBŚ w zawodzie technik teleinformatyk.  Porozumienie w tej sprawie zawarto 14 czerwca 2023 roku.

W ramach współpracy uczniowie oraz nauczyciele mają możliwość korzystania z zaplecza badawczo-dydaktycznego Uczelni, szkoleń oraz projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe. Część zajęć realizowanych w trakcie kształcenia prowadzą wykładowcy Politechniki Bydgoskiej. 

Utworzenie dedykowanej klasy to m.in. efekt dotychczasowej, dobrej współpracy z Wydziałem Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej.