Postępuj według opisu

Wybierz opcję z menu Szkoła/Zajęcia pozalekcyjne