Pożegnanie Dyrektora

Opublikowano: 2023-09-27 08:22
Dyrektor Piotr Siwka jest absolwentem naszego technikum. W 1983 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel, następnie pełnił obowiązki zastępcy kierownika warsztatów i wicedyrektora szkoły. W 2019r. powierzono mu funkcję dyrektora ZSE.
W ciągu tych czterech lat musiał się zmierzyć z wieloma trudnościami - podwójnym rocznikiem, pandemią covid-19, nauką zdalną, konsekwencjami wojny na Ukrainie i zwiększonym naborem w ostatnich dwóch latach. Mimo to z sukcesami dążył w swojej pracy do rozwoju i modernizacji szkoły. Ogromnym sukcesem było m. in. sfinalizowanie współpracy szkoły z Politechniką Bydgoską.
Oczywiście nie żegnamy się, ponieważ pan Dyrektor będzie wspierał nas jako nauczyciel przedmiotów zawodowych.