Prymus Pomorza i Kujaw

Opublikowano: 2021-09-20 22:27, Numer artykułu: 43352 , Autor: M.Chabowski

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw".

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:

  • otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;
  • uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
  • uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  • uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

 

Aby poprawnie złożyć wniosek należy wykonać kilka czynności:

  1. Wnioskodawca (tj. rodzic niepełnoletniego kandydata do stypendium lub pełnoletni kandydat do stypendium) zobowiązany jest założyć konto na stronie internetowej projektu (przycisk "Zaloguj"). Do tego celu niezbędny jest adres e-mail do wyłącznej dyspozycji Wnioskodawcy. Przy założeniu konta możliwa będzie konieczność skorzystania z pomocy pracownika projektu w sytuacji, gdy nie będzie przychodziła wiadomość z linkiem do aktywacji konta.
  2. Po założeniu konta Wnioskodawca wypełnia wniosek elektronicznie.
  3. Następnie wniosek można zapisać w wersji roboczej, by móc go później skorygować.
  4. Po upewnieniu się, że wniosek jest bezbłędny, należy zapisać wersję ostateczną wniosku.
  5. Gotowy wniosek należy pobrać w wersji pdf, wydrukować do wersji papierowej, podpisać i dostarczyć do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Regulamin przyznawania stypendium oraz informacje na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymus Pomorza i Kujaw.

Nabór zakończony zostanie 30 września 2021 r.

 

Jest możłiwość przekazania dokumentów za pośrednictwem szkoły - prosimy o przekazanie ich do Kancelarii ZSE do dnia 27.09.2021 r.,

po tym terminie dokumenty należy dostarczać osobiście do Torunia (do 30.09.2021 r.).

 

Informacji udzielają:

Maria Bartkowska
tel. 668 507 768
e-mail: m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl