Regulamin obowiązujący w bibliotece


 Regulamin biblioteki szkolnej

W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i napojów.

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.
 2. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia identyfikatora .
 3. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko i imię. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z pamięci komputera.
 4. Wypożyczeń dla nauczycieli i pracowników szkoły dokonuje się indywidualnie na podstawie identyfikatora.
 5. Maksymalny czas wypożyczeń książki – dwa miesiące. Za zgodą bibliotekarza można ją prolongować na kolejny okres.
 6. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych pozycji decyduje bibliotekarz.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 8. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest odkupić książkę o takim samym tytule lub podobnej tematyce za zgodą bibliotekarza.
 9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki podręczniki.
 10. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się na stronie WWW biblioteki /katalogi biblioteczne/.
 11. Z księgozbioru podręcznego czytelnicy mogą korzystać za zgodą bibliotekarza.
 12. Z czasopism można korzystać tylko w czytelni. Wypożyczać można starsze numery czasopism za zgodą bibliotekarza.
 13. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.
 14. Z zasobów multimedialnych korzystają nauczyciele i uczniowie.
 15. Filmy wypożyczane są przede wszystkim nauczycielom do wykorzystania na lekcjach, pozostałym czytelnikom za zgodą bibliotekarza.
 16. Uczniowie wypożyczający podręczniki w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” zobowiązani są oddać podręczniki do końca roku szkolnego. W przypadku zniszczenia podręcznika lub zagubienia uczeń jest zobowiązany odkupić książkę.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 1. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do :

– poszukiwań źródłowych za pomocą sieci INTERNET,

– opracowywania i przygotowywania materiałów przy użyciu programów zainstalowanych na komputerach,

 1. Nie można wykorzystywać komputera do gier sieciowych.
 2. Użytkownik może korzystać tylko z zainstalowanego oprogramowania. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach oraz ustawieniach komputera.

Zainstalowanie nowego programu może odbyć się jedynie za zgodą pracownika biblioteki.

 1. Przy stanowisku może pracować jedna, ewentualnie dwie osoby.
 2. Z drukarki sieciowej można korzystać za zgodą bibliotekarza. Cena wydruku 1 strony – 0,10 zł. Całkowity koszt wydruku (ilość stron) pokrywa uczeń.
 3. Internet służy przede wszystkim do celów edukacyjnych.
 4. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania danych.
 5. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada/finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.