Strona naboru elektronicznego

Tutaj zaloguj się do naboru elektronicznego https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat/app/