Uroczystość wręczenia sztandaru Regionalnemu Centrum Informatyki w Bydgoszczy

Opublikowano: 2022-10-18 19:28

18 października na Starym Rynku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Regionalnemu Centrum Informatyki Bydgoszcz im. gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”. Jego rodzicami chrzestnymi zostali prezes Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej – Dorota Zawacka-Wakarecy i płk. Krzysztof Załóg, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej.

Na uroczystość zaprosił komendant RCI Bydgoszcz płk Robert Stańczyk oraz Komitet Honorowy Fundatorów Sztandaru pod przewodnictwem Mikołaja Bogdanowicza, wojewody kujawsko-pomorskiego. W apelu wzięła udział kadra i pracownicy Ministerstwa Obrony Narodowej, byli żołnierze i pracownicy centrum oraz jednostek, które go współtworzyły, a także przedstawiciele władz samorządowych i województwa kujawsko-pomorskiego oraz uczniowie klas wojskowych Elektronika. Po uroczystości na Starym Rynku uczestnicy i goście przenieśli się na Wyspę Młyńską gdzie odbył się piknik z wojskową grochówką i wystawą pojazdów wojskowych.