Wybory Samorządu Uczniowskiego

Opublikowano: 2021-05-05 19:53

5 maja 2021 r. odbyło się zebranie Sejmiku Uczniowskiego ZSE, na którym została powołana Komisja Wyborcza w składzie:


Julia Hoffmann kl. 1E
Marcin Czapiewski kl. 2HP
Wojciech Szymański kl. 1I
Mateusz Czeszejko 2CG
Bartosz Drzewiecki 2 AP
Katarzyna Furchert 2 EG.

 

Na tym samym zebraniu został zatwierdzony Regulamin Wyborów do zarządu SU. Ponadto Komisja Wyborcza ustaliła termin wyborów na dzień 07.06.2021 r.

 

Uczniowie,
Zapraszam Was do wzięcia udziału w wyborach.
Twórzcie między sobą komitety wyborcze, które będą mogły brać udział w wyborach oraz głosujcie na komitet wyborczy, którego program jest najbliższy

Waszemu sercu, który jest zgodny z Waszymi wartościami, przekonaniami.
To Wy dokonacie wyboru osób, które będą Was reprezentować w szkole i poza nią.
To WASZ GŁOS SIĘ LICZY!!!
Do Was należy świadoma i demokratyczna decyzja jak będzie wyglądała rola Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole.

Osoby które chcą kandydować i głosować zapraszamdo zapoznania się z:
- Harmonogramem wyborów do zarządu SU
- Regulaminem wyborów do zarządu SU