Wysiłek nagrodzony, olimpijczycy na uroczystej gali.

Opublikowano: 2022-09-13 20:48

12 września 8 naszych olimpijczyków zaproszono na uroczystą galę wręczenia dyplomów przygotowanych przez Prezydenta Bydgoszczy. Wraz z nimi zaproszono opiekunów i pana dyrektora. Nasi uczniowie byli laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad:
XLV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 2022, XXIV Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EuroElektra 2022, Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2022, XV Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa im. mjr M. Gajew. Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego 2022.
Jak widać sukcesu osiągnięto nie tylko w dziedzinach technicznych. Uhonorowanym gratulujemy. Jeśli chcecie przygotować się do olimpiady, zgłoś się do swojego nauczyciela.