X Przegląd Młodych Talentów Elektronika

Opublikowano: 2023-02-20 15:11

Zapraszamy utalentowanych uczniów do udziału w konkursie w pięciu kategoriach:
- Plastycznej (rysunek dowolną techniką, instalacja artystyczna)
- Tanecznej (solo, pary, zespół)
- Fotograficznej (fotografia, grafika komputerowa)
- Muzycznej (wokalna, instrumentalna, zespół muzyczny)
- Scenicznej (np. kuglarstwo, iluzja, stand-up, prezentacja własnego utworu literackiego itp.)

Przewidziane nagrody rzeczowe!

Finał odbędzie się 15 kwietnia br. podczas "Drzwi Otwartych" Elektronika.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca br. w bibliotece szkolnej.
Karty zgłoszeniowe oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej szkoły

https://zse.bydgoszcz.pl/x-przeglad-mlodych-talentow-elektronika-m1,520.html