XI Przegląd Młodych Talentów Elektronika!!!

Opublikowano: 2024-03-11 16:43

Zapraszamy do udziału w konkursie w pięciu kategoriach:
- Plastycznej (rysunek dowolną techniką, instalacja artystyczna)
- Tanecznej (solo, pary, zespół)
- Fotograficznej (fotografia, grafika komputerowa)
- Muzycznej (wokalna, instrumentalna, zespół muzyczny)
- Scenicznej (np. kuglarstwo, iluzja, stand-up, prezentacja własnego utworu literackiego itp.)

Przewidziane nagrody rzeczowe!
Finał odbędzie się 17 kwietnia br. na hali sportowej.
Zgłoszenia przyjmujemy do 5 kwietnia br. w bibliotece szkolnej.
Karty zgłoszeniowe oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej szkoły:
https://zse.bydgoszcz.pl/xi-przeglad-mlodych-talentow-elektronika-m1,520.html