Zadania maturalne językiem elektronika

Opublikowano: 2024-05-20 12:56

Celem innowacji było polepszenie wyników z matury z języka angielskiego oraz egzaminu zawodowego, jak i doskonalenie umiejętności wypowiadania się w języku angielskim w formie pisemnej i ustnej. Innowacja polegała na podsumowaniu lekcji zadaniem maturalno-zawodowym w formie pisemnej lub ustnej. Uczniowie, na podstawie zawodowego słownictwa z lekcji, tworzyli dialog jak na egzaminie maturalnym ustnym lub pisali wpis na blogu czy forum. Film przedstawia przykładową lekcję.

https://zsebydgoszcz-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/m_czeszewska_zsebydgoszcz_onmicrosoft_com/Eb7gLhd71KNMnSOLaYN0HKoBMAQjwSOK_JPvFKEr8J9mOg?e=VbYGtp