Żegnamy Barbarę Hylę-Makowską

Opublikowano: 2022-11-19 10:43

"Nie odchodzi ten

kto pozostaje w sercach bliskich"

    

  Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że zmarła pani Barbara Hyla Makowska – polska polityk, działaczka związkowa i nauczycielka oraz posłanka na Sejm II, III i IV kadencji, która jako nauczycielka fizyki w latach 1983 - 2005 pracowała w Zespole Szkół Elektronicznych. W Związku Nauczycielstwa Polskiego  w latach 90. pełniła m.in. funkcję prezesa zarządu oddziału Bydgoszcz. W 1993, 1997 i 2001 roku uzyskiwała mandat poselski z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej (w 2001 z okręgu bydgoskiego).  W latach 1998–2000 zasiadała w sejmiku kujawsko-pomorskiego. Jako Posłanka na Sejm pracowała w: Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego, Komisji Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Ratyfikacji Konkordatu Między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.

   Podczas prac nad reformą struktury szkolnictwa w 1999 roku włożyła olbrzymi wkład w utrzymanie kształcenia zawodowego na poziomie szkół technicznych.

   Zawsze z ogromną życzliwością i serdeczną pamięcią wracała do Elektronika dzieląc się z pracwnikami szkoły i młodzieżą swoim doświadczeniem i pracą w Sejmie.

   P. Barbarę Hylę Makowską wspominać będziemy jako Nauczycielkę oddną sprawom naszej szkoły, a w pamięci pozostanie jako Osoba zaangażowana w swoją pracę, życzliwa i mądra, na której wsparcie zawsze mogliśmy liczyć.