ZSE "AKCEPTUJE - NIE DYSKRYMINUJE"

Opublikowano: 2022-02-28 18:22

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia „Zero dla dyskryminacji" zapraszamy wszystkich do włączenia się w akcję edukacyjną, która odbędzie się 1 marca 2022 r. organizowaną przez Samorząd Uczniowski.
Każdy z nas ma wpływ na uczynienie świata wolnym od dyskryminacji i przemocy.
Nie dajmy się stereotypom, uprzedzeniom...
Reagujmy na wszelkie przejawy dyskryminacji - to jest nasz obowiązek.
Bądźmy razem i nie dyskryminujmy!!!

Samorząd Uczniowski, opiekun Maja Pawłowska

Posłuchajcie co na ten temat mówią Wasi koledzy i nauczyciele.